Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4913 – Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP