Concluziile avocatului general Van Gerven prezentate la data de14 februarie 1989.