Întrebare scrisă E-5216/09 adresată de Martin Ehrenhauser (NI) Consiliului. Transparenţa în cadrul Consiliului