Rectificatie van de lijst van trusts en soortgelijke juridische constructies die vallen onder het recht van de lidstaten en waarvan de Commissie in kennis is gesteld (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in Publicatieblad C 360 van 24 oktober 2019, blz. 28)2019/C 434/13