Ispravak popisa trustova i sličnih pravnih aranžmana uređenih pravom država članica koji su priopćeni Komisiji (Ovaj tekst poništava i zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu C 360 od 24. listopada 2019., str. 28.)2019/C 434/13