Berigtigelse til liste over truster og lignende juridiske arrangementer, der er reguleret af medlemsstaternes lovgivning, og som Kommissionen er underrettet om (Denne tekst ophæver og erstatter den tekst, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 360 af 24. oktober 2019, s. 28)2019/C 434/13