Concluziile comune ale avocatului general Lenz prezentate la data de 1 aprilie 1987.