Cauza C-576/19 P: Recurs introdus la 29 iulie 2019 de Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua) din 28 iunie 2019 în cauza T-377/18, Intercept Pharma și Intercept Pharmaceuticals/EMA