Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8540 – Kuehne + Nagel / Kuehne + Nagel Drinksflow Logistics) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )