Pisno vprašanje E-6189/10 Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Oboroženi napadi na mladinske organizacije v Bolgariji