Întrebare scrisă E-1219/09 adresată de Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) Comisiei. Programul Secure Flight