Obvestilo v vednost osebama, za kateri veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Egiptu in v Uredbi Sveta (EU) št. 270/2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Egiptu2019/C 414/04