Avizul Băncii Centrale Europene din 26 octombrie 2009 cu privire la o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice și cu privire la o propunere de Decizie a Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (CON/2009/88)