Întrebare scrisă E-3957/08 adresată de Vural Öger (PSE) Comisiei. Legătura între lărgirea UE și consolidarea sau reformele UE