Întrebare scrisă E-1258/09 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Poluarea râurilor Voulgaris şi Kato Petra din Lesbos (Grecia)