2017 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas, kuriuo priimama Tarybos pozicija dėl 2017 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto