Cauzele conexate C-23/07 și C-24/07: Ordonanța Curții (Camera a doua) din 12 iunie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Confcooperative Friuli Venezia Giulia (C-23/07), Luigi Soini (C-23/07 et C-24/07), Azienda Agricola Vivai Pinato Mario e figlio (C-23/07), Cantina Produttori Cormòns Soc. cons. arl (C-24/07)/Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, Regione Friuli Venezia Giulia (Agricultură — Regulamentele (CE) nr. 1493/1999, (CE) nr. 753/2002 și (CE) nr. 1429/2004 — Organizarea comună a pieței vitivinicole — Etichetarea vinurilor — Utilizarea unor nume de soiuri de viță-de-vie sau a sinonimelor acestora — Indicația geografică Tokaj pentru vinuri originare din Ungaria — Posibilitate de a utiliza denumirea de soi de viță-de-vie Tocai friulano sau Tocai italico drept complement la mențiunea indicației geografice a anumitor vinuri originare din Italia — Excludere după o perioadă tranzitorie de 13 ani care expiră la 31 martie 2007 — Validitate — Temei juridic — Articolul 34 CE — Principiul nediscriminării — Principii de drept internațional privind tratatele — Aderarea Ungariei la Uniunea Europeană — Articolele 22-24 din Acordul TRIPs)