Recomandarea Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2017 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus (BCE/2017/43)