2009/850/CE: Decizia Consiliului din 5 mai 2009 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte#Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte PROPCELEX