Raport al Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Raportul anual Sapard – Anul 2008 SEC(2009)1715