TITJUR Hotărârea Curții din data de 26 februarie 1975. # Carmelo Angelo Bonsignore împotriva Oberstadtdirektor der Stadt Köln. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Verwaltungsgericht Köln - Germania. # Cauza 67-74. Bonsignore