Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#DECLARAȚII anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007#C. - DECLARAȚIILE STATELOR MEMBRE#58. - Declarația Republicii Letonia, a Republicii Ungare și a Republicii Malta cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în tratate