Regulamentul (CE) nr. 52/2007 al Comisiei din 23 ianuarie 2007 de stabilire a măsurii în care cererile de licențe de import introduse în ianuarie 2007 pentru anumite produse lactate din cadrul anumitor contingente tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 pot fi acceptate