Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10170 — Shell/NXK) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 149/05