/* */

Întrebare scrisă E-4337/09 adresată de Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Comisiei. Accident de muncă pe șantierele de reparații navale din Perama