Regulamentul (CE) nr. 905/2007 al Comisiei din 27 iulie 2007 de stabilire a prețului minim de vânzare pentru unt pentru a 68-a licitație specială lansată în cadrul licitației permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2771/1999