Mål C-252/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Civil Division) (Förenade kungariket) den 29 maj 2007 – Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Limited