Hotărârea Curții din data de 21 iunie 1988. # Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului Belgiei. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru. # Cauza 283/86. Comisia/Belgia TITJUR