Raportul Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1445/2000/CE privind aplicarea tehnicilor de aerocartografie şi teledetecţie în realizarea statisticilor agricole