Parlamentul/Consiliul Concluziile avocatului general Darmon prezentate la data de26 mai 1988. # Parlamentul European împotriva Consiliului Comunităților Europene. # Cauza 302/87. TITJUR