Cauza F-82/09: Acțiune introdusă la 16 octombrie 2009 — Nolin/Comisia