Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de27 martie 1980.