Cauza C-335/09 P: Recurs introdus la 24 august 2009 de Republica Polonă împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi extinsă) pronunțate la 10 iunie 2009 în cauza T-257/04, Republica Polonă/Comisia Comunităților Europene