Regulamentul (CE) nr. 814/2008 al Comisiei din 14 august 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume