Avizul Comitetului European al Regiunilor – O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon