Regulamentul (CEE) nr. 3421/83 al Consiliului din 14 noiembrie 1983 de stabilire a unor modalități de aplicare a Acordului de comerț dintre Comunitate și China$