Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de11 septembrie 1979.