Propunere de regulament al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 şi nr. 1933/2006 şi a Regulamentelor (CE) nr. 964/2007 şi nr. 1100/2006 ale Comisiei {SEC(2007) 1726} {SEC(2007) 1727}