Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2007 privind relaţiile euro-mediteraneene