Întrebare scrisă P-1346/09 adresată de Jim Higgins (PPE-DE) Comisiei. Pierderea de locuri de muncă în Irlanda