Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 30 septembrie 2014 Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 30 septembrie 2014.#Scooters India Ltd împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).#Marcă comunitară – Procedură de decădere – Marca comunitară verbală LAMBRETTA – Utilizare serioasă a mărcii – Decădere parțială – Articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.#Cauza T‑51/12.