Cauza T-442/17 RENV: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2020 – RN/Comisia [„Funcție publică – Funcționari – Soț supraviețuitor – Pensie de urmaș – Articolele 18 și 20 din anexa VIII la statut – Condiții de eligibilitate – Durata căsătoriei – Excepție de nelegalitate – Egalitate de tratament – Principiul nediscriminării pe motive de vârstă – Proporționalitate – Noțiunea de «soț»”]