Întrebare scrisă E-3930/07 adresată de Proinsias De Rossa (PSE) Comisiei. Înlăturarea dispozitivelor neexplodate