Concluziile avocatului general Cruz Vilaça prezentate la data de27 ianuarie 1988. # Direct Cosmetics Ltd și Laughtons Photographs Ltd împotriva Commissioners of Customs and Excise. # Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Value Added Tax Tribunal, London - Regatul Unit. # A șasea directivă TVA. # Cauze conexate 138/86 și 139/86. TITJUR Direct Cosmetics și Laughtons Photographs