2007/819/CE: Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2007 privind semnarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Serbia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală