Cauza T-106/08: Acțiune introdusă la 27 februarie 2008 — CPEM/Comisia Comunităților Europene