Întrebare scrisă E-4242/07 adresată de Marco Rizzo (GUE/NGL) Comisiei. Criza pieţelor bursiere