Întrebare scrisă E-2225/09 adresată de Cristiana Muscardini (UEN) Comisiei. Criza financiară și micile întreprinderi