/* */

Întrebare scrisă E-1889/07 adresată de Rosa Miguélez Ramos (PSE) Comisiei. Impactul lipsei stârvurilor din păduri asupra biodiversităţii