Document de lucru al personalului Comisiei - Document de însoţire la Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un plan de acţiune pentru capacitatea, eficacitatea şi siguranţa aeroporturilor din Europa - Rezumatul evaluării impactului {COM(2006) 819 final} {SEC(2006) 1686}